Autisme Jonge Kind | Nieuwsbrief | April 2021
  Lees online  |  Afmelden
AJK
AJK nieuwsbrief
Beste lezer,

Op 8 april was de halfjaarlijkse AJK Netwerkbijeenkomst. Dr. Karin Beuker, GZ-psycholoog bij Karakter, vertelde over screening in de bevolking op zeer jonge leeftijd en de opvolging daarna van hoog-risico kinderen. Prof. dr. Aoju Chen gaf een presentatie over hoe kinderen prosodie gebruiken om nieuwe informatie te onderscheiden van oude informatie. Ze legde uit hoe deze vaardigheid zich ontwikkelt bij kinderen met en zonder autisme. We kijken terug op een mooie dag: interessant, leerzaam en inspirerend kregen we via de mentimeter terug van de deelnemers!

De volgende AJK Netwerkbijeenkomst staat gepland op donderdag 7 oktober 2021.

 
Webinar Vroegsignalering Vakblad Vroeg
Op donderdagavond 22 april verzorgen Corinne Vlamings en Jorinda Franken, verbonden aan het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind, een webinar via Vakblad Vroeg over vroegsignalering van autisme. De rode draad in dit webinar is het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor jonge kinderen met ASS. Je krijgt ook uitleg over het gebruik van de CoSos vragenlijst. 
lees meer >
 
 
Nieuwe BEER Oudertraining start september 2021
In het najaar van 2021 start een nieuwe BEER Oudertraining voor professionals. Deze training kun je inzetten bij hele jonge kinderen (12 tot ca. 36 maanden) over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag zonder dat nog precies duidelijk is wat er aan de hand is. Professionals kunnen na het volgen van deze training zelfstandig aan de slag als BEER Oudertrainer in de begeleiding van ouders en jonge kinderen. 
lees meer >
 
 
Oproep voor kinderen tussen 18 en 24 maanden
Iedere ouder wenst een gezonde ontwikkeling voor zijn/haar kindje. Soms verloopt de ontwikkeling echter wat anders dan verwacht. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die vaak pas wordt vastgesteld als kinderen 4 of 5 jaar oud zijn. Het zou mooi zijn als kinderen (met een vermoeden van autisme) veel eerder worden herkend en op tijd de juiste zorg krijgen. Onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen kan daar aan bijdragen. Met het  Sapiens onderzoek beoogt men beter inzicht te krijgen in hoe autisme vroeg in de kindertijd ontstaat, en hoe de hersenen van jonge kinderen die (mogelijk) autisme hebben zich ontwikkelen. 
Heb jij een kindje in de leeftijd van ongeveer 18 tot 24 maanden én heb je het gevoel dat er misschien sprake zou kunnen zijn van autisme? Dan komt jouw kind mogelijk in aanmerking voor dit belangrijke onderzoek!
lees meer >
 
 
Prikkels en autisme
Prikkels. Dit woord kom je ongetwijfeld tegen als je je inleest in autisme. Ieder mens ontvangt prikkels en ieder mens heeft een andere hoeveelheid prikkels die hij of zij aan kan. Voor mensen met autisme speelt prikkelverwerking een belangrijke rol in het welzijn. Prikkelarm, prikkelrijk, prikkelgevoelig. In alle soorten en maten worden ze in de literatuur beschreven. Maar wat is nu de invloed van prikkels op het welzijn van je jonge kind met autisme? Tamara Hendrikse deelt haar bevindingen over jonge kinderen en autisme. 
lees meer >
 
 
Autisme TV: 'Wat is het beste voor mijn kind?'

Op woensdag 17 maart zond Autisme TV een programma uit over vroeghulp aan het jonge kind. Te gast in deze uitzending waren kinder- en jeugdpsychiater Janne Visser en GZ-psycholoog Iris Servatius-Oosterling. Bekijk de film hier

"Interventies kunnen met name bij jonge kinderen veel opleveren. De hersenen zijn nog volop in wording en met gerichte behandeling kan je veel winst boeken."

lees meer >
 
 
GGz Centraal Fornhese Almere start behandelgroep voor jonge kinderen met ASS
In oktober 2019 is GGz Centraal Fornhese in Almere gestart met De Kersenboom, een behandelgroep voor jonge kinderen (van 2 t/m 5 jaar) met een ASS bij wie de spraaktaalontwikkeling niet goed op gang komt. In de groep werkt men vanuit de methodiek van Pivotal Response Treatment (PRT) om de kinderen te stimuleren in het maken van contact en het (verder) op gang brengen van hun taalontwikkeling.

De eerste ervaringen zijn positief. De kinderen gaan vooruit in taal en de mate van contact maken en de ouders leren de PRT ook thuis toe te passen. Ook de steun die ouders van elkaar ervaren, wordt zeer gewaardeerd. 

De overstap naar het onderwijs blijkt echter ondanks de groei in ontwikkeling voor veel kinderen groot. In september 2021 start een tweede Kersenboomgroep, waarin ook schoolvoorbereidende activiteiten worden opgenomen. In de opstart wordt dit vormgegeven in samenwerking met een SBO-school en Passend Onderwijs, met de bedoeling dit uit te breiden met andere S(B)O-scholen.
lees meer >
 
 
Agenda
 

22 april  Webinar Vroegsignalering Autisme Vakblad Vroeg 
22 september Start BEER Oudertraining najaar 2021
7 oktober AJK Netwerkbijeenkomst
lees meer >
 
 
Website  |   Contact
 
|  Mijn gegevens   |   Aanmelden  |  Afmelden
 
Deze e-mail is verzonden met Spotler.
Spotler