Nieuwsbrief Autisme Jonge Kind juli 2020
  Lees online  |  Afmelden
AJK
AJK nieuwsbrief
Beste ,

Vroeg pASSende zorg

Investering op maat, winst voor nu en later

Dat is waar het Netwerk Autisme Jonge Kind (AJK) voor staat. Het AJK streeft ernaar jonge kinderen (0-6 jaar) met (een verhoogd risico op) autisme zo vroeg mogelijk te signaleren en passende hulp te bieden. Dichtbij huis, mét ouders in de regie.

In de afgelopen periode zijn er mooie producten ontwikkeld zoals de website autismejongekind.nl, de BEER oudertraining (daarover lees je meer in deze nieuwsbrief) en het digitale platform voor professionals. Deze producten zijn mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Stichting Papageno en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en met financiële ondersteuning van de Vriendenloterij.

De komende tijd gaan we deze producten verder doorontwikkelen, professionaliseren en onder de aandacht brengen. Op 11 juni is daarvoor de aftrap gegeven tijdens een landelijke (online) netwerkbijeenkomst. Vanuit het hele land zijn deskundigen actief in dit netwerk en vertegenwoordigd in projectgroepen. Deze projectgroepen gaan de komende tijd aan de slag met vier speerpunten:

  • Kennisdeling en inspiratie;
  • Uniforme werkwijzen op het gebied van diagnostiek en vroegherkenning (via de Regionale expertise teams);
  • Wetenschappelijk onderzoek;
  • Implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk.
 

De uitwerkingen van deze speerpunten worden tijdens de volgende online netwerkbijeenkomst op donderdag 8 oktober door vertegenwoordigers van de projectgroepen toegelicht. 

Om de projectgroepen te ondersteunen is sinds 1 april een nieuwe coördinator aangesteld: Ineke Renée. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief graag aan je voor.

Meer informatie over de visie, missie en doelstellingen van het AJK lees je op de website

Vragen of ideeën? Mail ze naar info@autismejongekind.nl.

Namens het AJK wens ik jullie een mooie zomer!

Iris Servatius-Oosterling
Netwerk Autisme Jonge Kindlees meer >
 
 
BEER oudertraining: soms is een diagnosetraject nog een stap te ver
UWLOGO
Vroege herkenning van autisme betekent betere ontwikkelingskansen voor een kind. “Hoe eerder je erbij bent, hoe beter”, stelt Iris Servatius, GZ-psycholoog bij Karakter. Samen met klinisch psycholoog Claudine Dietz ontwikkelde ze de BEER oudertraining voor peuters (12-36 maanden).
lees meer >
 
"Toen we signalen van autisme merkten, zijn we gelijk in de actiestand geschoten"
Tamara Hendrikse was zwanger van haar tweede kind toen ze merkten dat Kyra (toen 2,5) ander gedrag vertoonde dan leeftijdsgenootjes. “Bij de huisarts en het consultatiebureau werden we niet direct gehoord. We zijn zelf actief op onderzoek uitgegaan. Via een vriendin maakte ik kennis met ABA therapie. Deze therapie heeft Kyra tot nu toe al ontzettend geholpen in haar ontwikkeling.”
lees meer >
 
 
VIPP-AUTI: "Het traject heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd"
Sara en Sander volgden het VIPP-AUTI traject toen hun dochter Mirthe 2,5 jaar oud was. Mirthe had al heel jong kenmerken van autisme. VIPP-AUTI is een traject waarbij je, met videobeelden van (spel)momenten in de thuissituatie en feedback van een deskundige, op een andere manier naar het gedrag van je kind leert kijken. “Het heeft ons een nieuwe kijk op ons kind gegeven.΅
lees meer >
 
 
"Louise wilde het liefst in een klas zonder kinderen"
Louise heeft autisme, een ticstoornis en OCS. Ze was 2 jaar toen haar ouders merkten dat er iets met haar aan de hand was. Relatief simpele taakjes lukten haar niet. Met de juiste aanpassingen thuis, een plekje op het speciaal onderwijs en medicatie gaat het nu best goed met Louise. Maar het is niet weg. Moeder Hester (36): “Dat je het niet aan haar kunt zien, is soms best lastig.”
lees meer >
 
 
Hersenonderzoek naar ontwikkeling van autisme bij jonge kinderen
Welke afwijkingen in het functioneren van de hersenen gaan aan autisme bij jonge kinderen vooraf? Het Radboudumc en Karakter doen mee aan twee Europese onderzoeken die meer inzicht moeten geven in de processen die leiden tot autisme. Het onderzoek vindt plaats voordat de symptomen zich voordoen of net zijn gebleken. ,,We willen als het ware onder de motorkap kijken”, vertelt professor dr. Jan Buitelaar.
lees meer >
 
 
PRT: veelbelovende behandeling voor (jonge) kinderen met autisme
Pivotal Response Treatment (PRT) is een veelbelovende behandeling voor kinderen met autisme. De behandeling is gericht op het stimuleren van sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals vragen leren stellen, opmerkingen maken en leren hoe je het gesprek met anderen aangaat. Bij Karakter is onderzocht of PRT de sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen en jongeren verbetert. 
lees meer >
 
 
Tips voor een autismevriendelijke (thuis-)vakantie
Blijf je deze zomer thuis vanwege de coronamaatregelen? Of ga je misschien toch op vakantie? De NVA geeft tips voor een autismevriendelijke (thuis-)vakantie. 
  1. Maak een aangepast vakantieschema;
  2. Doe elke dag iets leuks met je kind, ook al is het iets kleins;
  3. Haal dagelijks een frisse neus;
  4. Maak 'gebruik' van de coronacrisis nu het rustiger is in (pret)parken;
  5. Zorg regelmatig voor een rustmoment.
Meer tips en uitleg vind je op de website autisme.nl
lees meer >
 
 
Even voorstellen: Ineke Renée
“Sinds 1 april ben ik werkzaam als coördinator van het Netwerk Autisme Jonge Kind. Ik bewaak de lijnen en ondersteun de stuurgroep en de projectgroepen bij hun werkzaamheden. Samen met professionals werk ik graag mee om de best mogelijke zorg te realiseren voor kinderen met (een vermoeden van) autisme én hun ouders. In deze rol ben ik ook verantwoordelijk voor de projectgroep ‘Inspiratie’ en houd ik me bezig met de website en deze nieuwsbrief. Heb je ideeën voor inspiratieverhalen of inhoudelijke artikelen? Of heb je andere vragen of tips? Mail gerust naar info@autismejongekind.nl. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!"
 
 
 
Website  |   Contact
 
|  Mijn gegevens   |   Aanmelden  |  Afmelden