Autisme Jonge Kind | Nieuwsbrief | Februari 2020
  Lees online  |  Afmelden
AJK
AJK nieuwsbrief
Beste , 

Vroegsignalering is een thema dat de Stichting Papageno* en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) - verenigd in het Netwerk Autisme Jonge Kind - gezamenlijk van harte onderschrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat ouders zo vroeg mogelijk ondersteuning kunnen krijgen als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. 

Het duurt nu vaak jaren voordat kinderen met autisme een diagnose krijgen en de daarbij passende hulp. Wij willen de onzekerheid bij ouders wegnemen zodat zoveel mogelijk jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun ouders tijdig hoop, hulp en kansen krijgen.

In de afgelopen periode zijn er met alle betrokkenen van het Netwerk Autisme Jonge Kind, de Stichting Papageno en de NVA  - met financiële ondersteuning van de Vriendenloterij - prachtige producten ontwikkeld zoals de website autismejongekind en het digitale platform voor professionals.

Deze producten bieden toegankelijke informatie over vroegsignalering voor ouders en professionals. We zijn trots op de beweging die hiermee in het land in gang is gezet.

 

Tijdens de inspirerende bijeenkomsten voor ouders en professionals in het Papageno Huis in Laren zie je aan de ene kant motivatie en betrokkenheid van de professional en aan de andere kant de verbondenheid tussen ouders en kinderen wanneer zij een gezamenlijke activiteit volgen. 

We willen deze ontwikkelingen graag verder brengen en continueren en daarom zetten het Netwerk Autisme Jonge Kind, de Stichting Papageno en de NVA samen de schouders onder dit prachtige project. Je hoort het komende jaar dus meer van ons!

*Het doel van Stichting Papageno is het bieden van hulp, het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van de ontwikkeling via creativiteit en contact.
 
Mathieu Pater
Stichting Papageno/
Netwerk Autisme Jonge Kind

lees meer >
 
 
Uitgelicht: NVA Autismeweek
UWLOGO
Van 28 maart tot en met 4 april 2020 vindt de NVA Autismeweek plaats met als thema: prikkels! De Autismeweek wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) rond Wereld Autisme Dag 2 april. Kijk voor alle activiteiten op www.autismeweek.nl
lees meer >
 
Netwerkbijeenkomst Platform Autisme Jonge Kind: 9 april
Op donderdag 9 april zijn professionals van harte welkom op de Netwerkbijeenkomst van het Platform Autisme Jonge Kind in het Papagenohuis in Laren. Dr. Delphine Jacobs deelt haar bevindingen uit haar proefschrift: “Autism Spectrum Disorder diagnosis in young children: a clinical-ethical study on the experiences of parents and physicians”. Ze promoveerde in oktober 2019 aan de Katholieke Universiteit Leuven in België.
lees meer >
 
 
Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2020: 5 februari
Er is steeds meer aandacht voor vroegsignalering en vroeghulp. Door in een pril stadium te interveniëren kunnen grote problemen op latere leeftijd worden voorkomen. Tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp op woensdag 5 februari in Utrecht passeren verschillende aspecten van het op jonge leeftijd erkennen en aanpakken van ontwikkelingsproblemen de revue. De place-to-be voor professionals in de jeugdzorg die werken met jonge kinderen. 
lees meer >
 
 
Cyberpoli: online ontmoetingsplaats van kinderen met autisme én hun ouders
Als je kind autisme heeft of je herkent kenmerken van autisme bij je kind, dan loop je met veel vragen rond. Vragen die je misschien niet meteen aan een behandelaar durft te stellen. Of je wilt misschien nú iets weten over leven met autisme, terwijl het volgende bezoek aan de behandelaar pas over een maand gepland staat. Voor al die vragen kun je bij de Cyberpoli terecht.
lees meer >
 
 
"Ik was alleen maar opgelucht, omdat het een naam had"
Marjolein Olde Heuvel (52): "Het was met Frederique vanaf de geboorte zwaar. Ze was onrustig, dronk moeilijk, was virusgevoelig en is een paar keer opgenomen geweest met KNO-problemen. Allemaal op zich niet ernstig, maar de aaneenschakeling maakte het moeilijk. Ze huilde ook veel."
lees meer >
 
 
Symposium: wat heeft 50 jaar onderzoek opgeleverd?
Wat levert vijftig jaar autisme onderzoek en praktijkervaring op? In 1968 verscheen het eerste proefschrift over autisme in ons land. Sindsdien is de kennis over autisme enorm toegenomen. 
Dit symposium, op 13 mei in Amsterdam, gaat in op de impact die dit heeft voor mensen met autisme. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, maar ook, wat zijn de voor- en nadelen van de popularisering van autisme?
lees meer >
 
 
Agenda

5 februari Congres Vroegsignalering en Vroeghulp - 2020 Utrecht
6 februari Symposium Autisme & Comorbiditeit  Amersfoort  
13 maart Nationaal Autisme Congres Utrecht
28 maart - 4 april NVA Autisme Week 2020: Prikkels landelijk
 9 april Netwerkbijeenkomst Platform Autisme Jonge Kind        Laren
 13 mei Middagsymposium 50 jaar autisme in onderzoek en praktijk Amsterdam
   
   
   
lees meer >
 
 
Jouw input is voor ons waardevol!
Heb je een onderwerp rondom autisme bij jonge kinderen waarover je graag zou lezen in deze nieuwsbrief en op de website autismejongekind.nl? Mail je vragen dan naar info@autismejongekind.nl. Wij proberen die vraag dan in één van de volgende nieuwsbrieven te behandelen.  
lees meer >
 
 
 
Website  |   Contact
 
|  Mijn gegevens   |   Aanmelden  |  Afmelden