Vroege diagnose autisme levert veel voordeel op
  Lees online  |  Afmelden
AJK
AJK nieuwsbrief
Beste lezer,
De nieuwsbrief van het landelijk expertise netwerk autisme jonge kind (AJK) verschijnt vier maal per jaar. In de nieuwsbrief is altijd aandacht voor inhoudelijke onderwerpen, die zijn besproken tijdens bijeenkomsten van het netwerk. Zo vertelde Mathieu Pater (PhD student en muziektherapeut bij Stichting Papageno) op 10 oktober over muziektherapie en het onderzoek daarnaar. En Michelle Snijder (orthopedagoge en PhD student Karakter Nijmegen)  hield een interessant praatje over de BEER oudertraining. Ook komen in de nieuwsbrief andere ontwikkelingen op het gebied van autisme en jonge kinderen aan de orde. 
 
Muziektherapie heeft positief effect op de sociale interactie
Muziektherapeuten zetten binnen de behandeling muziek in om ervaringen voor het ontwikkelingsproces van mensen op gang te brengen. Vaak gaat het om non-verbale ervaringen die een verandering tot stand kunnen brengen. 
Binnen Stichting Papageno is een behandelmodule voor muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme ontwikkeld. Deze module toetst men in de praktijk op effectiviteit. Dertig muziektherapeuten gaan dagelijks op pad om kinderen en jongeren met autisme muziek aan te bieden in de vertrouwde thuissituatie of op school.
lees meer >
 
 
Diagnose op jonge leeftijd levert veel voordelen op
Vroege herkenning van kenmerken van autisme bij jonge kinderen in de baby- en peuterleeftijd is van groot belang voor de behandeling. Het brein is namelijk in de eerste levensjaren nog heel plastisch. Daardoor is behandeling in de jonge jaren effectief en kan men gedragsproblemen voorkomen.
 
Al tijdens de baby- en peuterleeftijd kunnen signalen van autisme zichtbaar zijn. De diagnose kan men al op deze leeftijd stellen.
In de praktijk duurt het echter vaak lang voordat kinderen de diagnose krijgen. Daardoor lopen deze kinderen de voordelen van vroege interventie mis.
lees meer >
 
 
BEER Oudertraining voor peuters onderzocht
BEER is een pas ontwikkelde, speelse en laagdrempelige oudertraining voor ouders van jonge kinderen (12 tot ca. 30 maanden). De BEER oudertraining wordt ingezet bij hele jonge kinderen over wie zorgen bestaan wat betreft contact, communicatie, spel en/of flexibel gedrag. Vaak is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is.
BEER wordt nu alleen nog aangeboden in de regio Nijmegen, waar de training wetenschappelijk wordt onderzocht. Twee groepen worden met elkaar vergeleken: een BEER groep en een groep kinderen en ouders die gebruikelijke zorg ontvangt. In iedere groep zullen 44 kinderen met hun ouders deelnemen. Deze fase van het onderzoek start in november 2019. 
lees meer >
 
Symposium over autisme op jonge leeftijd
Een kind grootbrengen is wellicht de belangrijkste taak in ons leven, maar vaak ook de moeilijkste. Helemaal in een complexe maatschappij als deze met zoveel mogelijkheden, uitdagingen en verwachtingen. Een kind met autisme begeleiden binnen deze complexiteit vraagt veel van ouders. Maar ook van hulpverleners. De kennis over autisme en de mogelijkheden voor behandeling en ondersteuning zijn namelijk de afgelopen jaren flink toegenomen.
Op vrijdag 1 november is er een symposium over autisme op jonge leeftijd.
lees meer >
 
 
 
Website  |   Contact
 
|  Mijn gegevens |   Aanmelden  |Afmelden